2019-09-19T13:51:44+00:00

Leer hoe u (lokale MKB) bedrijven objectief selecteert Aanmelden Groslijsten en prestatiemeten voor aanbesteders Ontdek hoe u een groslijst-systematiek efficiënt en praktisch opstelt Sinds de introductie van de nieuwe Aanbestedingswet overweegt meer dan 80% van de aanbesteders groslijsten en prestatiemeten in te voeren. Daarmee