Met een groslijst-systematiek bepaalt u de manier waarop u bedrijven voor onderhandse aanbestedingen gaat selecteren. De systematiek helpt u de selectie van bedrijven te motiveren op objectieve gronden en zo voldoet u aan de verplichting uit de Aanbestedingswet 2012.

Onze expert, Leen Valk, heeft voor u de 5 grootste valkuilen bij het werken met een groslijst-systematiek op een rij gezet. En geeft u tips om ze te voorkomen. In deze mail valkuil en tip 5 (lees hier de rest van de tips).

Valkuil 5: Grote verschuiving in omzetverdeling bij huidige aannemers

Misschien wel de meest waardevolle tip die ik je kan geven is als je gaat werken met groslijsten: ‘voorkom een schoksgewijze overgang’. In de wetenschap dat de meeste aannemers voor hun opdrachten voor 80% afhankelijk zijn van lokale overheden is het zorgvuldig overgaan van de huidige situatie naar de nieuwe ongelofelijk belangrijk. Ik heb schrijnende voorbeelden gezien van ‘huisaannemers’ die bij een grote gemeente 60% van hun omzet behaalden en waarbij dat in een jaar tijd daalde naar zo’n 20%. Dat kan zo’n lokaal bedrijf de kop kosten en dat is wel het laatste wat we met elkaar willen.

Om dit te voorkomen, adviseer ik je om een analyse te doen van het aantal opdrachten per aannemer die ze nu bij jullie verkrijgen en het aandeel daarvan in hun totale omzet. Vervolgens kun je met de nieuwe systematiek een voorspelling doen om te kijken wat de impact zal worden. Wanneer de impact voor bepaalde bedrijven groot is, adviseer ik om een tussenfase in te lassen om te zorgen voor een vloeiende overgang van oud naar nieuw. Dat kan bijvoorbeeld door wel groslijsten te hanteren en prestatiemeten toe te passen maar nog geen gebruik te maken van selectie-systematieken zoals roulatie, ranking of gewogen loting. Een andere manier is om in de eerste periode van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar nog een relatief groot aandeel van de partijen handmatig te selecteren en maar een enkele partij met loting, roulatie of ranking te selecteren.

Een laatste advies is: betrek de aannemerij en de brancheorganisatie bij jullie initiatieven. Natuurlijk beslis je zelf  als overheid hoe je je tot selectie komt, maar door de markt tijdig te betrekken wordt de systematiek evenwichtiger en de acceptatie groter.

Tip 5: Voer een groslijst-systematiek geleidelijk in. Kijk goed welke impact het werken met de systematiek gaat hebben. En wil je draagvlak creëren betrek dan de markt op tijd.

Direct een vliegende start maken?

Wilt u in één dag alles leren over het toepassen van groslijsten! Maak dan een vliegende start met de training ‘Groslijsten en prestatiemeten voor aanbesteders’. De training wordt door Leen Valk gegeven op dinsdag 3 juli 2018. Het is een initiatief van CROW, NIAC en EMVI-prestatiemeting. Mis deze unieke training niet en reserveer een plek.

Meer info