Bekijk de aankomende trainingen

Hieronder ziet u een volledige lijst met onze trainingen en evenementen.

Donderdag 14 november 2019

VOOR OPDRACHTGEVERS: Sinds de introductie van de nieuwe Aanbestedingswet overweegt meer dan 80% van de aanbesteders groslijsten en prestatiemeten in te voeren. Daarmee kunt u bij meervoudig onderhandse aanbestedingen…

Woensdag 27 november 2019

Zonder contact geen contract – Hoe werken inschrijvers en aanbesteders effectiever samen? Bedrijven en overheden zijn totaal verschillende organisaties. Ze hebben andere doelstellingen, andere werkwijzen en vaak andere manieren van communiceren. Bij aanbestedingen komen ze samen. Tijdens de National Tender Day 2019 is dat het centrale thema.

Donderdag 28 november 2019

Leer in één dag hoe u via aanbestedingen opdrachten wint!  De overheid koopt elk jaar voor ruim 73 miljard euro in. Ongetwijfeld ziet u dan ook wel eens aanbestedingen voorbij komen waarvan u denkt: “Dat zou een mooie opdracht zijn”. Maar maakt u wel kans?

Dinsdag 10 december 2019

Zorg dat u op de shortlist van de overheid staat! Op basis van het inkoopbeleid hanteren aanbestedende diensten (rijksoverheid, gemeenten) verschillende methodieken om ondernemers te selecteren.  Welke overheidsinstelling kiest u? Hoe komt u beter in beeld, waardoor u meer opdrachten gaat winnen, dat leert u tijdens deze training.

Woensdag 11 december 2019

Als uw organisatie zorg- of welzijnsdiensten aan gemeenten levert, staat u regelmatig voor een spannend moment. Kiest de gemeente (opnieuw) voor uw aanbod? Als bestuurder of lid van het hoger management heeft u invloed op dit besluit. U werkt immers aan de kaders en kunt voorafgaand aan de aanbesteding al starten met beïnvloeden. Hoe en wanneer? U leert het tijdens de training ‘De kracht van bestuurders bij succesvol gemeentelijk contracteren’.

Maandag 16 december 2019

Actuele wetgeving die voor u relevant is. U leert wanneer de overheid verplicht is een aanbesteding te houden en welke regels daarbij gelden. Na de training weet u dan ook welke plichten de overheid heeft om bedrijven gelijke kansen te geven én welke rechten inschrijvers hebben. Voorafgaand aan de training krijgt u een online vragenlijst. Met uw antwoorden kan de trainer voor u herkenbare voorbeelden in de training verwerken

Woensdag 18 december 2019

Vragen stellen is een cruciaal onderdeel van het aanbestedingsproces. Het is de laatste kans om invloed uit te oefenen op de aanbesteding. Soms gaat het om feiten. Dan moet u de vraag op de juiste manier stellen. En soms wilt u verleiden. Dan moet u zorgen voor vragen …..

Donderdag 12 maart 2020

Wilt u opdrachten van de overheid krijgen die vallen binnen de Wmo en de Jeugdwet? En zet u hierin uw eerste stappen? Dan leert u met deze basistraining in één dag alles wat u wilt weten. Ook hoe het UEA formulier moet invullen en we leggen diverse procedures zoals uit.

Donderdag 26 maart 2020

Inschrijven op een Wmo of Jeugdwet aanbesteding is vaak veel werk. En is de aanbesteding eenmaal aan u gegund, dan ontdekt u dat iedere gemeente specifieke eisen en voorwaarden heeft. Hoe organiseert u dit nu binnen uw organisatie? En hoe bewaakt u het uitvoeren van het gewonnen contract?

Donderdag 9 april 2020

Speciaal ontwikkeld voor het Sociaal Domein. Tijdens de Masterclass aanbesteden in Zorg en Welzijn leert u hoe u invloed uitoefent op het aanbestedingsproces, een analyse maakt van de opdrachtgever,  een winnende strategie opstelt. Succesvol inschrijft

1e kwartaal 2020

Als onderaannemer meedingen bij aanbestedingen. Als een organisatie voor een bepaalde aanbesteding niet alle benodigde producten, diensten, certificaten of referenties kan leveren gaat het hiervoor op zoek naar onderaannemers die dat wél kunnen….

Data 2020 op aanvraag

Hoe overtuigt u de aanbesteder van uw prestaties – en wint u dus meer opdrachten? Voor elke ondernemer die zijn onderscheidend vermogen glashelder wil verwoorden in EMVI-plannen en BVP-dossiers hebben we deze unieke nieuwe training ontwikkeld.

Data in 2020 op aanvraag

Tweedaagse Masterclass “Creëer de gunfactor: door tekst en beeld”. Winnend inschrijven op Tenders. Van gunnen naar gunning. Natuurlijk geeft u de juiste antwoorden op de vragen uit de aanbestedingsdocumenten. U bent immers een specialist op uw vakgebied. Maar wordt het werk u daardoor ook gegund?

Data 2020 op aanvraag

4-daagse Masterclass – Onze toptraining. Maak van uw inschrijving een winnende inschrijving. Ontdek de strategieën die ervoor zorgen dat u meer opdrachten wint. De Masterclass is de toptraining uit ons programma. Na 4 dagen bent u een expert. – VERNIEUWD

Onze klanten zeggen

“Wedijveren in aanbestedingen is topsport, waarin vele aspecten de uiteindelijke winnaar bepalen. Strategisch, commercieel, juridisch; Aparte werelden, maar juist de combinatie bepaalt het succes. Kim Schofaerts verbindt die werelden voor het IMK in veel aanbestedingstrajecten aan elkaar en dat betaalt zich dik terug.”

Han Dieperink, Algemeen directeur, IMK

“Met brede ervaring in de ondernemerspraktijk en veel kennis over wetgevingstrajecten en politieke mores, is Ireen altijd goed voor een interessante kijk in de keuken van de overheid. Zeer gewaardeerd wordt haar vertaalslag naar de praktijk. Ireen is in staat door ondernemers gevoelde problemen duidelijk te articuleren om vervolgens concrete oplossingen te bieden.”

Louise Beduwé, Regiodirecteur, MKB Brabant

Onze partners

We werken alleen met exclusieve partners die bekend staan om hun kennis, ervaring en kunde.

Uw hele team bijspijkeren

Wilt u uw gehele afdeling van een kennisimpuls voorzien? Vraag dan vrijblijvend meer info aan over onze incompany mogelijkheden. 

Duurt slechts enkele seconden!